DirectAdmin绑定域名

在vps上面装了directAdmin后,遇到的另一个问题是directAdmin需要绑定一个主域名,主要步骤的截图如下:

1:

directadmin绑定doamin1
directadmin绑定doamin1

2:

directadmin绑定doamin2
directadmin绑定doamin2

3:

directadmin绑定doamin3
directadmin绑定doamin3

4:

directadmin绑定doamin4
directadmin绑定doamin4

5:

directadmin绑定doamin5
directadmin绑定doamin5

就这么简单,问题是这么简单的一个步骤却找遍中文找不到,后来只能去英文google上搜到的,浪费了我一天的时间……

《DirectAdmin绑定域名》上有2条评论

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注